Център за професионално обучение

Габрово

Списък на професиите

Лицензия на  НАПОО  200211052

1. Професия – Оператор в производство на облекло -  Шивачка

     - Специалност – Производство на облекло от текстил

2. Професия – Фризьор

     - Специалност – Фризьорство

3. Професия – Козметик

     - Специалност – Козметика

     - Специалност - Маникюр, Педикюр , Ноктопластика

     - Специалност - Масажист

4. Професия – Готвач

     - Специалност – Производство на кулинарни изделия и напитки

5. Професия – Сервитьор - Барман

     - Специалност –  Обслужване на заведения в обществено хранене

6.  Професия - Монтьор на подемно-транспортна техника- МОТОКАРИСТ

     -  Специалност – Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства

     - Специалност – Подемно-транспортна техника с електрозадвижване

7. Професия - Монтьор на транспортна техника

     - Специалност – Пътно-строителна техника

8. Професия -  Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

      - Специалност – Газова техника

9. Професия - Електромонтьор

      - Специалност – Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

      - Специалност - Електродомакинска техника

10. Професия - Оператор на парни и водогрейни съоръжения- ОГНЯР - НИСКО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ     

      - Специалност - Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

11. Професия – Строител

      - Специалност – Кофражи

      - Специалност – Зидария

      - Специалност – Мазилки и шпакловки

      - Специалност – Вътрешни облицовки и настилки

      - Специалност – Бояджийски работи

      - Специалност – Строително дърводелство

      - Специалност – Строително тенекеджийство

12. Професия –  Монтажник на В и К мрежи

      - Специалност – Вътрешни В и К мрежи

13. Професия – Заварчик

      - Специалност – Заваряване

14. Професия - Машинен монтьор

      - Специалност – Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост.

15. Кранист

       - Специалност - Кулокран,

        - Специалност - Мостови и Козлови кранове,

        - Специалност - Автокран.

16. Автовишка- подвижни работни площадки

17. Асансьорен монтьор


  

 • Готвач
  Сервитьор-барман
  Фризьор
  Козметик
  Масажист
  Маникюр, педикюр, ноктопластика
  Шивач
  Машинист на пътно-строителни машини
  Мотокарист
  Кранист
  Огняр
  Асансьорен монтьор
  Газова техника
  Електродомакинска техника
  Кофражист
  Зидар
  Мазилки и шпакловки
  Вътрешни облицовки и настилки
  Баяджийски работи
  Строително дърводелство
  Строително тенекеджийство
  Вътрешни  ВиК  мрежи
  Заварчик на ъглови шевове