Център за професионално обучение

Габрово

Представяне на дейността

Представяне дейността на Център за професионално обучение


1. Лични данни

Пълно официално наименование: “Център за професионално обучение към Регионален сьюз на ТПК гр. Велико Търново” ЕООД – гр. Габрово
Инициали: “ЦПО към РС на ТПК В.Търново” ЕООД – гр. Габрово
Правен статут: ЕООД
Регистрационен номер по ДДС: освободена от ДДС
Официален адрес: гр. Габрово 5300, ул. “Янтра” 8
Адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. “Янтра” 8
Лице за контакти: Мариела Александрова Начева
Телефон:  0889 900 000
Факс: +35966 808592; 
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Страница в интернет: www.cpo-gabrovo.com

2. Описание на кандидата:

2.1. Кога е основана организацията и кога е започнала дейността си:

“ЦПО към РС на ТПК Велико Търново” ЕООД е наследник на ПУЦ при СД “МП и БУ” – гр. Габрово, създаден със заповед на Министерството на труда и социалните грижи на база Заповед No.1253 от 3.08.1973 г. 
от 1988 г. до 1994 г. Центърът за професионално обучение е бил под методическото ръководство на ОП “Битови услуги” – Габрово.
от 1.04.1994 г.е преименуван на „Център за квалификация на кадри към РС на ТПК В. Търново – филиал Габрово. 
от 24.01.2003 г. според изискванията на НАПОО, е преименуван на “Център за професионално обучение към Регионален сьюз на ТПК гр. Велико Търново” ЕООД – гр. Габрово. 
Лицензиран е от НАПОО с Лицензия No. 200211052

2.2. Основни дейности понастоящем:

  • Квалификация и преквалификация на възрастни самофинансиращи се.
  • Квалификация на възрастни по заявка на работодатели.
  • Квалификация на безработни регистрирани в БЮРАТА ПО ТРУДА.
  • Обучение на безработни – регистрирани в Бюрата по труда по спечелени проекти финансирани от ЕС.

2.3. Списък на управителния орган/съвет на фирмата:

Мария Тодорова Начева - Управител

3. Капацитет за управление и квалификация на възрастни

През дългогодишното си съществуване ЦПО към РС на ТПК В. Търново ЕООД – гр. Габрово е изградил традиции и разполага с опит, утвърждаван в продължение на десетилетия в квалификацията и преквалификацията на курсисти от всички специалности на промишлеността и услугите.

Обучение  досега в следните проекти  с участие на Европейския съюз:

  • Проект “Красива България”: за периода 2001-2015 г.;
  • Поект по програма ФАР - BG 0202.01-YI.2.23
  • ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 – „Аз мога повече”
  • ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 – „Развитие”
  • ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 -  „Адаптивност”
  • Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”.