Център за професионално обучение

Габрово

Курс Компресористи

В курса се изучава: предназначението, техническото обслужване на компресорните инсталации и електрическите  агрегати. Видове. Основни параметри. Режим на работа. Общо устройство. Конструктивни особености. Принцип на действие. Производителност. Приложение.