Център за професионално обучение

Габрово

Курс Заварчици

В курса се изучава: конвенционалните процеси на заваряване (ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов електрод, газокислородно  рязане); принципа на електродъговото заваряване;  видовете обмазани електроди и приложението им; принципа на заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод; различни техники на заваряване; изпълняване на  ъглови шевoве на листов материал с различни дебелини.