Център за професионално обучение

Габрово

Курс Вътрешни ВиК мрежи

В курса се изучава: елементите за В и К мрежи в схемите и чертежите;  разчитането на проекти и монтажни планове за В и К мрежата; водомерен възел и шахта; тръбни връзки; помпени станции; технологичния ред за изпълнение на: В и К мрежи и отклонения, мрежа за студена и мрежа за топла вода, помпени станции; санитарни охраняеми зони; монтаж и демонтаж на уреди, нови фитинги и тръби, откриване на нови и закриване на стари водопроводни отклонения; технологичната последователност на дейностите за отстраняване на спешно възникнали аварии във ВиК мрежи;