Център за професионално обучение

Габрово

Курс Строително дърводелство

В курса се изучава: технологическата характеристика и структурата на процесите при дърводелски и столарски работи; основните производствени процеси при дърводелските дейности; технологията за изработване и монтаж на изделия от дърво; дървените строителни конструкции и технологията на тяхното изпълнение; технологията за изпълнение на кофражните работи; технологията за изпълнение на дървените подови настилки.