Център за професионално обучение

Габрово

Курс Строителен бояджия

В курса се изучава: различните видове строителни материали според предназначението, състава, свойствата и качествата им; видовете бояджийски състави и приложението им; предимствата и недостатъците на боядисването в сравнение с останалите декоративни покрития; основните производствени процеси при бояджийски работи; технологичната характеристика на тапетните работи, видовете тапети и тяхното приложение; технологичните операции при залепване на тапети; технологичната характеристика и приложение на декоративните работи;