Център за професионално обучение

Габрово

Курс Вътрешни облицовки и настилки

В курса се изучава: видовете облицовки според различните класифициращи признаци, както и материалите, разтворите и лепилата, използвани за вътрешни облицовки; предназначението и видовете на вътрешните настилки; видовете мозайки, тяхното приложение;  необходимите машини, инструменти и пособия, необходими за работата; циментови замазки по подове; бетонни настилки върху стоманобетонни плочи и земна основа; настилки от керамични или други плочи; настилки от дърво: дюшеме, паркет, ламинат; настилки от меки подови покрития.