Център за професионално обучение

Габрово

Курс Зидария

В курса се изучава: приготвянето на  разтвори и лепила от сухи смеси за тухлена зидария; тухлена зидария на : прав тухлен зид чрез осъществяване на тухлените превръзки при зидане на стени с различна дебелина; прав ъгъл при кръстосване на стени с различни дебелини (Т-образно кръстосване на два зида);  колони от тухли с различни размери и форма; оформяне на отвори за врати и прозорци; изграждане на комини в сгради; тухлени превръзки на комини с един и повече отвори в стена ; фугирана тухлена зидария; каменна зидария според нейното предназначение и изисквания на проекта;