Център за професионално обучение

Габрово

Курс Кофражисти

В курса се изучава: разчитане на монтажните и изчислителните схеми на кофражните скелета; изработване на кофражи на различни конструктивни елементи, фундаменти и стени, колони, греди, плочи, самостоятелни пояси, щурцове, козирки, корнизи, стълбищни рамена и площадки; черупкови конструкции, куполи и др.; изработване на дървени платна и други средства за укрепване на изкопи по проекта за изпълнение на земните работи; монтиране и демонтиране на  различни видове кофражи; демонтиране на  средства за укрепване на изкопи.