Център за професионално обучение

Габрово

Курс Електродомакинска техника

В курса се изучава: сервизното обслужване на електродомакинската техника; разчитане на фирмената документация и разпознаване на елементите на електродомакинската техника; основните изисквания за демонтаж, ремонт и изпитване на електродомакинската техника и необходимостта от тях; първична диагностика на електродомакинската техника – огледи, първични измервания;  технологичния ред за демонтаж и ремонт на електродомакинска техника; видовете след ремонтни изпитвания; конкретни измервания и безопасността на ремонтираната електродомакинска техника.