Център за професионално обучение

Габрово

Курс Газова техника

В курса се изучава: работата с газообразни горива;  работа с уреди за контрол и регулиране параметрите на газа; монтиране и демонтиране на  газови съоръжения, инсталации и уреди и системи за димоотвеждане и вентилация; участието  при изграждане на газоразпределителни мрежи;  участие при въвеждане в експлоатация на промишлени и сградни газови инсталации и разпределителни мрежи; извършване на профилактика и ремонт на промишлени и сградни газови инсталации и разпределителни мрежи.