Център за професионално обучение

Габрово

Курс Монтьор на асансьори

В курса се изучава: извършването на електромонтажни дейности за изграждане на електрообзавеждането на подемни и асансьорни уредби; извършване на монтаж, поддържане и ремонтни дейности на подемни и асансьорни уредби; консултиране на клиентите относно техническото обслужване на подемни и асансьорни уредби.