Център за професионално обучение

Габрово

Курс Огняри

В курса се изучава: монтаж и демонтаж на елементи и възли от котелни съоръжения и инсталации и самостоятелни горивни уредби; профилактика на котелнитe съоръжения и инсталации; работа с газообразни горива; обслужване на газови котли, инсталации, уреди и системи; обслужване на котли на течно и твърдо гориво, инсталации и уреди; видовете съоръжения и инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.