Център за професионално обучение

Габрово

Курс Kранисти

 

В курса се изучава: техническото обслужване на подемно - транспортна техника : мостови и козлови кранове, кулокранове, автокранове, трансманипулатори, автовишки, и др. видове кранове, техният ремонт както и тяхното управление при работа с и без товар. Документите се издават от РО ИДТН.