Център за професионално обучение

Габрово

Курс Електро и мотокаристи

В курса се изучава: устройството, техническото обслужване на електро и мотокарите в предприятията;  ремонта им и работата с тях при поемане на товара, транспортирането му и поставянето на съответното място.