Център за професионално обучение

Габрово

Актуално

Important Tips for an Employer Conducting Background ChecksНа вниманието на работодателите!

Предлагаме Ви обучения по процедурите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:

Професионално обучение по лицензирани от НАПОО специалности за придобиване на квалификационна степен или за част от професия на вече наетите лица.